Автоасистанс за България

Покрития
Разходи за транспортиране на застрахованите до ЦСМП, лечебно заведение и/или дома, разходи за неотложна медицинска помощ до 6 000 лв.
Разходи за репатриране на тленни останки до 2 000 лв.
Разходи за транспортиране на застраховани до населен пункт до 2 000 лв.
Разходи за хотел до 2 000 лв.
Разходи за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС и прикачени устройства. до 2 000 лв.
Пакет
Вид МПС Лек автомобил
Срок
с Каско
без Каско
до 12 месеца
Пакет
Вид МПС Товарен автомобил
Срок
с Каско
без Каско
до 12 месеца
Забележка *
Всички цени са в лева без включен 2% данък!

Важно за продукта

Пакетите са с разширено териториално покритие, т.е. включва и територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.

Срок на застраховката
Стандартният срок на застраховката е 1 година, но се предлага и в краткосрочен вариант.


Автоасистанс за чужбина

Пакет
Застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс в чужбина" се сключва за МПС, което има сключена в ЗАД Алианц България застраховка Гражданска отговорност и/или Каско на МПС.
СРОК За МПС до 8 г. За МПС до 8 г.
Пакет
Застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс в чужбина" се сключва за МПС, което има сключена в ЗАД Алианц България застраховка Гражданска отговорност и/или Каско на МПС.
СРОК За МПС до 8 г. За МПС до 8 г.