Регион на МПС Дата на първа регистрация: Обем на двигателя:

Попълни данните и виж цените за Гражданска отговорност сега!

Гражданската отговорност е свързана с притежаването или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят. Обект на застраховане е отговорността на юридически и физически лица за причинени от тях имуществени и неимуществени щети на трети лица при управление на автомобила. Това е задължителна застраховка, без която не може да се управлява автомобил. Нанесени щети на превозно средство, телесни наранявания – тази застраховка ни предпазва от претенции на потърпевшите.